Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Struktura Inspekcji w Polsce

Działalność Inspekcji Weterynaryjnej opiera się na:

 1. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287 ze zm.)
 2. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. 2001 r. Nr 80 poz. 872 ze zm.)
 3. ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zmianami)
 4. ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z późn. zmianami)
 5. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii (Dz. U. Nr 200 poz. 2057 ze zm.)

Redakcja strony: Struktura Inspekcji w PolsceRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 0