Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Majątek

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Katowicach funkcjonuje jako państwowa jednostka budżetowa.

Klasyfikacja budżetowa jednostki na podstawie ustawy budżetowej na rok 2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 278, poz. 2755):

  • część 32 – Rolnictwo,
  • dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
  • rozdział 01034 – Powiatowe Inspektoraty Weterynarii.
Stan na dzień 31.12.2013 r. (brutto)
Majątek PIW Katowice  
Środki trwałe: 111 846,98 zł
w tym:
grupa IV 69 728,65 zł
grup VIII 42 118,33 zł
Pozostałe środki trwałe

250 288,09 zł

Zbiory biblioteczne

0,00 zł

Wartości niematerialne i prawne

52 719,33 zł

grupa IV - maszyny, urzdzenia i aparaty ogólnego stosowania

grupa VIII - narzedzia, przyrzdy ruchomości (sprzęt laboratoryjny)

Redakcja strony: MajątekRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1473