Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Sposób wykonywania przez komórki organizacyjne PIW Katowice czynności związanych z obiegiem pism i akt od chwili ich wpływu lub powstania do momentu ich przekazania do archiwum zakładowego reguluje instrukcja kancelaryjna.

Korespondencję zwykła i specjalną odbiera i rejestruje sekretariat PIW Katowice.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Katowicach przegląda otrzymaną korespondencję zatrzymując u siebie wpływy, które sam załatwia, pozostałe zaś przydziela do załatwienia właściwym komórkom organizacyjnym, bądź bezpośrednio odpowiednim pracownikom przez wpisanie symbolu danej komórki organizacyjnej i nazwiska danego pracownika, który staje się referentem sprawy.

Informację o stanie przyjmowanych spraw i kolejności ich załatwiania zainteresowani mogą uzyskać na drodze elektronicznej - poczta e-mail, lub pod numerami telefonicznymi.

Zgodnie z dyspozycją PLW pracownicy poszczególnych stanowisk pracy załatwiają sprawy według kolejności ich wpływu i stopnia pilności.

Bezpośrednim odpowiedzialnym za załatwienie sprawy w ramach danego stanowiska jest pracownik, któremu sprawę przekazano do załatwienia, a za wszystkie sprawy załatwiane w zespole odpowiada Kierownik Zespołu.

Redakcja strony: Sposób przyjmowania i załatwiania sprawRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 5071