Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Informacje nieudostępnione

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej

jest udostępniana poprzez wyłożenie lub wywieszenie informacji w powszechnie dostępnym miejscu (tablica ogłoszeń) oraz na wniosek zainteresowanego (wniosek należy złożyć w Sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach).

 1. Działalność PIW Katowice jest jawna, a ograniczenia jawności wynikać mogą jedynie z ustaw.
 2. Udostępnienie dokumentu następuje na wniosek zainteresowanego, za zgodą właściwej osoby, stosownie do postanowień podpunkcie 6.
 3. Wniosek w sprawie udostępnienia dokumentu może być złożony ustnie lub pisemnie, w dowolnej formie, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
 4. Udostępnienie dokumentu polega na umożliwieniu osobie zainteresowanej bezpośredniego wglądu do wskazanego przez nią dokumentu. Wgląd odbywa się w komórce organizacyjnej, w której dokument jest przechowywany, w godzinach pracy PIW Katowice w obecności pracownika tej komórki wyznaczonego przez osobę zezwalającą na udostępnienie dokumentu, chyba że okoliczności pozwalają na rezygnację z takiego nadzoru.
 5. W zależności od danych zawartych w dokumencie jaki podlega udostępnieniu, udostępnienie może nastąpić w jeden z następujących sposobów:
  1) udostępnienie całego dokumentu,
  2) udostępnienie określonego fragmentu dokumentu, jeżeli takie udostępnienie jest, bez szkody dla integralności materialnego nośnika tego dokumentu, możliwe,
  3) w drodze sporządzenia kopii lub wyciągu z udostępnianego fragmentu dokumentu,
  4) w inny adekwatny do sytuacji sposób.
 6. Zgodę na udostępnienie dokumentu wyraża Powiatowy Lekarz Weterynarii w Katowicach.
 7. Osoby, o których mowa w podpunkcie 6, na czas swojej nieobecności, wyznaczą osoby upoważnione do wyrażania zgody na udostępnianie dokumentów.
 8. W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej oraz w przypadku umorzenia postępowania o udostępnienie informacji strona otrzymuje stosowną decyzję.
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej [ 1 ]
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1106
12-12-12 09:35
Sarna Halina
17.5KB

Redakcja strony: Informacje nieudostępnioneRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3691